Vanliga frågor

Hur blir jag fadder?

1) Välj om du vill bli fadder till ett barn* eller projektfadder.

2) Fyll i anmälningsformuläret eller ring oss på 040-12 18 85 så hjälper vi dig.

3) Efter ungefär en vecka får du ett välkomstpaket med information om ditt fadderskap. Har du valt att bli fadder till ett barn får du då ett foto på ditt fadderbarn tillsammans med information om barnet, familjen och arbetet som vi bedriver i området.

* Som fadder till ett barn har du möjlighet att välja vilket land du vill bli fadder i, ungefär hur gammalt barnet ska vara och om du vill stödja en flicka eller en pojke. Om du inte gör några val så väljer vi ett barn i ett område där behovet för närvarande är som störst.

Vad innebär det att vara fadder till ett barn?

Som fadder till ett barn har du ett fadderbarn som du har möjlighet att följa från barnsben tills han eller hon gått ut skolan och tagit steget ut i vuxenvärlden. Redan i ditt välkomstpaket får du ett foto på ditt fadderbarn tillsammans med information om barnet, familjen och arbetet som vi bedriver i området. Om du vill kan du brevväxla och till och med besöka ditt fadderbarn. Vi har ungefär 100 faddrar om året som hälsar på sina fadderbarn. Det blir ofta ett minne för livet.

I samband med jul eller fadderbarnets födelsedag är det många som väljer att ge en extra gåva. Våra faddrar berättar med värme om de brev de får från fadderbarnen som berättar vad födelsedags- eller julgåvan räckt till. En säck ris, ett par skor eller kanske en klänning. Du får alltid veta hur familjen använt din extragåva. En gång om året får du en rapport om hur ditt fadderbidrag har använts för att förbättra livet för barnen i området.

I vår faddertidning, som du får hemskickad, kan du dessutom läsa om vårt arbete för utsatta barn som vi bedriver tillsammans med våra lokala partners ute i länderna. För att hålla kostnaderna nere använder vi gärna Facebook och digitala nyhetsbrev för att löpande berätta om vad som händer i våra olika projekt.

Fadder till ett barn: hur används mitt bidrag?

Vi tror att för att kunna hjälpa ditt fadderbarn måste hela samhållet omkring förändras. Ditt bidrag går därför inte direkt till ditt barns familj. Du följer och har kontakt med just ditt fadderbarn men stödet kommer alla barn i området tillgodo. För att skapa en varaktig förändring arbetar vi i området och följer barnen under lång tid – många gånger från barnsben tills de skaffat utbildning, egen försörjning och kanske egna barn.

Fadderbidragen används till projekt inom utbildning, hälsa och försörjning. Det kan handla om att bygga en skola, se till att det finns skolmaterial, utbildade lärare eller bygga toaletter så att flickor kan fortsätta gå i skolan när det fått mens. Men även att ge barnen regelbundna hälsokontroller och vaccinationer eller om att hjälpa kvinnorna att starta en kvarn som ger familjen en inkomst och möjlighet att skicka barnen till skolan.

Du ser hur ditt bidrag gör skillnad – både för ditt fadderbarn, familjen och de andra barnen i området. Du kommer få följa barnet och områdets utveckling genom foton, berättelser och årliga rapporter. Varje år överför vi ca 85 procent av våra insamlade medel till arbetet i de länder där vi arbetar tillsammans med våra lokala samarbetspartners.

Vad innebär det att vara projektfadder?

Som projektfadder stöder du viktiga projekt som vi driver på olika platser runt om i världen. Du har inte personlig kontakt med ett specifikt barn utan ditt stöd går till utvalda insatser för att t ex stärka barns rättigheter. Några exempel är vårt arbete för att stoppa könsstympning av flickor, där vi ser hur vårt påverkansarbete har förändrat attityderna och att färre flickor drabbas. Vi driver projekt för att barn med funktionshinder inte ska vara utestängda från skolan utan också få lära sig läsa och skriva. En annan viktig insats är arbetet för barns rätt till ett födelsebevis. Ett bevis på att du finns, har rätt att rösta och över huvudtaget vara en fullvärdig medborgare. Projekten är många och angelägna.

Vi återrapporterar löpande under året framför allt via våra nyhetsbrev men även på Facebook och i vår faddertidning som kommer ut två gånger om året. Du kommer få följa de projekt du som projektfadder stödjer.

Hur kan jag vara säker på att mitt stöd används på rätt sätt?

Du kan vara säker på att ditt bidrag når fram. Barnfonden har 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar hur våra insamlade medel används. Vår ekonomi redovisas öppet och våra räkenskaper granskas av en auktoriserad revisor (Baker Tilly Saxos KB). Verksamheten följs upp kontinuerligt för att säkerställa att våra givares medel används effektivt, ansvarsfullt och ändamålsenligt. Det är din garanti för att pengarna används på ett riktigt sätt.

Barnfonden har låga administrationskostnader och vår generalsekreterare tjänar 55 000 kr i månaden. Organisationer med 90-konto måste överföra minst 75 procent av insamlade medel till arbetet i fält. Barnfonden överför årligen runt 85 procent av de insamlade medlen till arbetet i de länder där vi verkar. Resterande 15 procent används till insamling och administration av vår verksamhet.

Allt arbete som vi genomför sker i nära samarbete med barnen, deras familjer och personalen på plats. Vi vet att det är så vi når bäst resultat för dem som behöver det mest – barnen.

 

Hur länge är jag fadder?

Du är fadder så länge du själv vill, men bra att känna till är att åldersgränsen för när ett fadderskap måste avslutas är 24 år. Efter det går det förstås bra att blir fadder till ett annat barn. Om du vill avbryta ditt fadderskap meddelar du bara oss.

En vanlig uppfattning är att 18 år är gränsen och inte 24 år, men en del fadderbarn har inte gått klart skolan när de är 18 år och ett stöd ett par år till kan bli livsavgörande för framtiden. Personalen från våra lokala samarbetspartners har kontinuerlig kontakt med familjerna och kan motivera ungdomar till att stanna kvar i skolan och få en examen. Personalen kan också ge dem en ökad kunskap om familjeplanering. De ungdomar som ändå hoppar av eller av andra anledningar inte går klart skolan får hjälp genom speciella ungdomsgrupper eller med enklare yrkesutbildningar.

Det händer att fadderskap avslutas före 24 års ålder och det kan bero på att barnet flyttat till annat område, att familjen klarar sig utan stöd utifrån eller på grund av giftermål. Vi informerar alltid dig som fadder vilka omständigheter som ligger bakom ett avslut om detta inträffar.

Hur mycket kostar det att vara fadder?

Du väljer själv hur mycket du vill bidra med varje månad. Det kostar från 250 kronor i månaden att vara fadder till ett barn. Att vara projektfadder kostar från 100 kronor i månaden.

Hur betalar jag?

Det enklaste och säkraste sättet att betala sitt fadderbidrag är via autogiro. Genom att välja autogiro hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader. Bidraget överförs tidigast den 26e varje månad. Är du fadder till ett barn kan du också välja att betala med inbetalningskort. Som projektfadder sker alltid betalningen via autogiro.

Kan jag skriva till fadderbarnet?

Det går bra att skriva till ditt fadderbarn. Att brevväxla är det bästa sättet att få veta mer om barnet och familjen. Ställ gärna frågor och berätta om dig själv. Du behöver inte skriva långa brev. Korta hälsningar, foton och vykort är mycket uppskattat. Du skriver på engelska men breven översätts till barnets modersmål innan de levereras till fadderbarnet.

Kan jag skicka saker till fadderbarnet?

Små presenter som ryms i ett A5-kuvert passar bra att skicka. Några förslag på presenter är pennor, pennskrin, solcellsdriven miniräknare, hårspännen och små leksaker.

Kan jag skicka extra gåvor till fadderbarnet?

Det går bra att skicka extra penninggåvor till fadderbarnet och familjen vid till exempel födelsedagar eller till jul. Familjen väljer själv vad de vill köpa för pengarna. Kontakta oss så berättar vi hur du går tillväga.

Kan jag besöka mitt fadderbarn?

Du får gärna resa och hälsa på ditt fadderbarn. Kontakta oss senast två månader före resan så att familjen och personalen i landet får tid att planera besöket. Personal från fadderprojektet följer med under hela besöket för att underlätta kontakten med fadderbarnet och för att berätta om verksamheten i projektet.
Under besöket står du som fadder för alla extra kostnader för fadderprojektet som transport, måltider och eventuell tolk. Du bokar själv flyg, hotell och liknande. Oftast kan projektpersonalen tipsa om ett hotell i den närmaste staden där det är lämpligt att bo natten före och efter besöket. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Hur bestämmer ni vilka barn som får en fadder?

Barnfonden stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse. I de områden där fadderprojekten startas är en stor del av familjerna i behov av stöd. Eftersom behoven ser olika ut på olika platser sätter varje projekt upp kriterier för vilka familjer som kan delta. Dessa kriterier ser till barnens levnadsvillkor, hälsa och även till föräldrarnas möjlighet att försörja familjen. De familjer som uppfyller kriterierna väljer själva om de vill vara med i projektet. Men det är inte bara fadderbarnen och deras familjer som får ta del av projektets arbete.  Alla i området drar nytta av de insatser som görs, till exempel när skolor renoveras och lärare utbildas.

Vad är Barnfonden?

Barnfonden är en personlig svensk hjälporganisation som ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans stöder vi mer än 15 miljoner barn världen över. Fokus ligger särskilt på hälsa, utbildning, försörjning och barns rättigheter.

Barnfonden startades 1991 och har idag över 23 000 faddrar som stödjer barn i något av de 25 länder där vi arbetar. Vi är tretton anställda, finns i Malmö och samlade under 2016 in över 93 miljoner kronor.

Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.