Barnfonden och PUL

PUL – Personuppgiftslagen

De personuppgifter du lämnar till Barnfonden lagras i vår databas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig information om Barnfonden. Vi värnar om din integritet och din rätt till skyddad information. De uppgifter vi lagrar används endast för internt bruk i samband med information om Barnfonden.

Du kan när som helst kontakta oss och få ett utdrag på de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan även begära att bli borttagen ur vår databas när du så önskar.


Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.