Dubbelt så många fadderbarn

Fler än 750 svenska Barnfonden-faddrar har under långt tid följt utvecklingen i Gogunda i indiska Rajasthan. Nu kan vi glädjande nog utveckla vårt arbete och ytterligare 700 barn har skrivits in i vårt nya fokusprojekt.

– Gogunda är en fantastisk del av Indien. Människorna, naturen, maten, färgprakten! Det är lätt att tycka om det här området, samtidigt är fattigdomen enormt påtaglig och generation efter generation lider under den, säger Fredrik Salomonsson på Barnfonden.

 

Indien

Ny syn på utbildning

Fredrik Salomonsson som tidigare besökt Gogunda berättar att det är vanligt att den äldre generationen inte prioriterar utbildning högt. Det anses bättre att barnen gör nytta genom att hjälpa till i hemmet eller i jordbruket. De gamla traditionerna gör det svårt att bryta fattigdomscykeln. Vi lägger just därför stort fokus på att förbättra miljön i skolan och se till att det finns böcker och läromaterial.

Barnen bidrar till en bättre skola

En viktig del i vårt arbete är att sprida kunskap bland både föräldrar och barn om hur viktigt det är att gå i skolan. Barnen uppmuntras att ta eget ansvar och själva vara med och bidra till en bättre skolmiljö.

Torka är ett återkommande problem i Gogunda och det är svårt att få odlingsbar jord. Många av de familjer som bor i Gogunda lever under väldigt fattiga förhållanden och de allra flesta livnär sig på jordbruk. De saknar tillgång till rent vatten och sjukvård. Sjukdomar som malaria, diarré och turberkolos är vanliga och många av barnen lider av undernäring.

Hälsa alltid i fokus

Eftersom en stabil och god hälsa är grunden för både skolgång och utveckling lägger vi på Barnfonden stort fokus på att öka tillgången till sjukvård och näring. Vi arbetar också med att förbättra mödravården och ge kvinnor verktyg som de kan ha nytta av både under sin graviditet och som nyblivna föräldrar.

Faddrar stödjer hela området

Majoriteten av de barn som nyss skrivits in i vårt fadderprojekt väntar fortfarande på att få en fadder. Vill du bli fadder till ett barn i Gogunda? Då kan du anmäla dig på barnfonden-old.pocketclients.se/bli-fadder

0 Kommentarer

Inga kommentarer än...

Anmäl dig här:

Jag vill bli
Speciella önskemål
Mina personuppgifter

Vill du bli fadder till mer än ett barn eller ha hjälp med din anmälan? Kontakta Barnfonden på 040- 12 18 85 eller mejla info@barnfonden.se

Barnfonden behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Läs om PuL.